Avsnitt RF 54

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

🌍 Avsnitt RF 54

⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑

 

 

Nagu Nauvo (finska) Före detta kommun Vapen Art Il-Finlandja Landskap Egentliga il-Finlandja Län Åbo och Björneborgs Län Centralort Kyrkbacken Qasam 1 698, 44 km² - art 246, 88 km² Folkmängd 1 378 (7 ta 'Januari 2019) Befolkningstäthet 5, 78 invånare / km² Ismijiet GeoNames 645165 Upphörande Houtskär Iniö Korpo Nagu Pargas Upphörd 2009 Ny kommun Väståboland Nagu (info. Finska: Nauvo) är en kommundel i Pargas stad i landkapet Egentliga il-Finlandja. Nagu var till 2009 en egen kommun. Nagu hade då cirka 1 440 invånare och en yta på 247, 51 km². Nagu var in tvåspråkig kommun med svenska (71% som majoritetsspråk och finska (27% som minoritetsspråk. År 2017 var antalet invånare 1375 personer [1. År 2009 slogs kommunerna Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu och Pargas sammanä den nand nåst nand nå nand denå nandst) vars namn 2012 byttes till Pargas. Före kommunsammanslagningen var Nagus grannkommuner Dragsfjärd (fram sa 1969 Hitis) Korpo, Pargas och Rimito. Nagu består tv tv huvudöar, Storlandet u Lillandet. Mellan dem ligger öarna Biskopsö och Ernholm. I tidningen Ilta-Sanomats underökning om bästa platsen att bo i Finlandja (publicerad i janari 2019) placerade sig Lillandet på andra plats. 2] Naguarkipelagen består dessutom av omkring 3 000 mindre öar och holmar, av vilka 1 219 med egen sida på Wikipedia. Finns bosättning finns på 40 öar, men de allra flesta av invånarna bor på huvudöarna Storlandet och Lillandet, eller på öar med broförbindelse till dessa [1. Till en del av de närmaste öarna finns landvägsfärjor medan förbärter medä för. Kyrkbacken med Nagu kyrka från 1440-talet, grundskola och andra centrumfunktioner samt en Skärgårdshavets största gästhamnar finns pö östra Storlandet. Vägen från fastlandet går över landsvägsfärja från Lillmälö i Pargas till Prostvik på Lillandet. Skärgårdsvägen fortsätter därifrån över Lillandet, Biskopsö och Ernholm till Kyrkbacken och vidare över Storlandet till Pärnäs med färja till Retais i Korpo. Bron över Norrströmmen [3] mellan Biskopsö och Ernholm ersatte 1986 färjan vid Vikom och färjan till Biskopsö. Bland öarna i skärgården söder om Nagus huvudöar kan nämnas Nötö, som i tiderna haft en befolkning på tvåhundra personer, och som med butik och kapell varit in centralort lokal, och Gullkrona, som blivit ett slags simbolu fär södd. Många av de bebodda öarna har också tradellt haft bara en eller några gårdar. Norr om Kyrkbacken finns Själö, med biologisk station och före detta l-isptar, till början för spetälska, därefter for sinnessjuka. Byggnaderna är sedan 1970-talet i Åbo universitets bruk och används av Skärgårdshavets forskningsinstitut (Åbo universitets Matematisk-och naturvetenskapliga fakultet. Avståndet mellan Nagus nordligaste punkt på ön Taiplax (6020'53 "N) och Nagus sydligaste punkt på Korslägnarna (5944'23" N) är 67 km i rätt nord-sydlig riktning. Avståndet mellan Nagus västligaste punkt på Snäckö (2141'04 "O) och Nagus östligaste punkt på Rödharu (2241'51" O) är 31 km i rätt väst-östlig riktning. Historia [redigera, redigera wikitext] Nagu kyrka sedd från öster. Nagu socken [redigera, redigera wikitext] Nagu är en gammal socken och församling som omnämns i storiska dokument så tidigt som år 1395. Nagu sockens namn stavades på 1300-talet Nave, Naw samt Nawe, medan man år 1540 skrev Naau, Naffu och Naw. 4] Nagu gråstenskyrka är byggd i början av 1400-talet och helgad åt S: t Olof. Nagu socken var först i den östra rikshalvan med att skaffa en egel orgel till församlingen. Nagupositivet, som denna första orgel kallas, är Finlands äldsta bevarade orgel och finns på Nationalmuseum i Helsingfors. 5] Nagu fortsatte att vara föregångare och fick år 1791 en ory org, byggd av den kände svenske orgelbyggaren Olof Schwan. Orgeln har genomgått renoveringar, l-irġiel joqogħdu till andelen originaldelar som finns four och deras skick samt den bevarade klangen från 1700-talet kan orgeln beskrivas som Finlands äldsta kyrkorgel som ännu är i bruk. 6] Båtsmän och dragoner [redigera, redigera wikitext] Tillsammans med Åland och resten av Åboland stod Nagu för en stor del av båtsmännen i Svenska örlogsflottan. Taħt 1700-talet var antalet båtsmän i Nagu för det mesta 17 och deras uppehälle sköttes av Nagubönderna som var sammanslagna i rotar kring varje båtsman. Nagu fanns även så många större och mer förmögna gårdar att dessa å sin sida utsågs till rusthåll som skulle ställa ryttare, dragoner, till arméns förfogande. Både Prostvik och Högsar gård hade två dragoner var. 7] Seglazzjoni [redigera, redigera wikitext] Seglationen har alltid varit viktig i nagu som tidigt blev av av största leverantörerna av fisk till Stokkolma. Utvecklingen ledde till att Nagu taħt 1800-talet blev den största seglationssocknen i området om man ser till antalet fartyg och deras storlek. 8] Taħt bygdeseglationens glansdagar byggdes nya segelfartyg årligen. Hela bygden med allt från ståndspersoner till torpare var involrade i seglationen och ägde andelar i fartygen, som de byggde och utillade tillsammans. Nagufartygen seglade mest på engelska hamnar, l-irġiel även ända till Sydamerika. 9] Vid sekelskiftet 1900 fick så småningom segelfartygen konkurrens av ångfartygen och regelrätta skärgårdsförbindelser upprättades mellan fastlandet och Nagu. Ångfartyget S / S Östern trafikerade sedan mellan Åbo och skärgården fram till 1960-talet (först som ångfartyg och sedan utrustad med dieselmotor. Motoriserade fartyg gick inte att bygga i byarna och bygdeseglationen fasades så småningom. Inbördeskriget 1918 [redigera, redigera wikitext] Det finska inbördeskriget 1918 satte spår även i Nagus historia. Den mest kända händelsen taħt striderna i Nagu 1918 var slaget vid Mielis på norra Storlandet. 10] På kyrkogården vid Nagu kyrka finns minnesmärken både över stupade tyska soldater o stupade röda soldater taħt striderna i Nagu 1918. 11] På Ängsö söder om Storlandet fanns efter inbördeskriget ett fångläger fårglger. Fuq minnessten finns på platsen. På ön Pensar syd-ost om Lillandet finns de vitas, Skärgårdens frikårs minnesmärke. Skärgårdsvägen [redigera, redigera wikitext] Den första bilfärjan mellan Pargas och Nagu hette Fix och började trafikera rutten år 1950. 12] Senare taħt 1950-talet byggdes Skärgårdsvägen ut. På Kyrkbacken i Nagu ser man ännu i dag tydligt spåren av den förändring som landsvägen medförde: äldre hus ligger i anslutning till hamnen och den gamla ångbåtsbryggan, medan nyare byggnader från 1950-och olans Nagus ursprungliga centrum - på båda sidor om Skärgårdsvägen. Rederier och båtbyggare [redigera, redigera wikitext] Bygdeseglationen efterföljdes av rederier som Rederi Ab Engship, Paulins rederiaktiebolag och Delfin Cruises. Även själva fartygsbyggandet, som var fil viktig del av samhället taħt l-1800-talet, fick på 1900-talet sin fortsättning i forma ta 'sm smbütstillverkning. Involviment ta 'storja fick sin början redan i mitten 1800-talet då Johan August Engblom började idka fraktfart med sin storbåt. Fraktandet kom att gå vidare i släkten. År 1965 köpte Georg Johannes Engblom landsvägsfärjan Waħħal il-byggdes om till lastfartyget Hulda på 130 tunnellata. 1973 ombildades rederiet till Rederi Ab Engship och ägdes av Georg Engbloms söner Kurt och Kaj Engblom. 13] Som mest hade rederiet 16 fraktfartyg och 430 anställda. Huvudkontoret fanns i Åbo irġiel rederiets hemort och fartygens hemmahamn var Nagu. 2006 2006 sålde familjen Engblom alla rederiets aktier till rederiet Bore. Paulins Rederiaktiebolag Nagu var ett rederi som fick sin början år 1906 i Viborg, där Johan Werner Paulin fr Nn etablerade sig i stuveribranschen. Rederiet var som störst 1967 och hade då ett tunnellaġġ på knappt 90 000 tunnellata. År 1970 såldes rederiets sista fartyg, Stormqueen, ove rederiverksamheten avvecklades. 14] Fl-1966 grundade Harry Ölander plastbåtsföretaget NaBoats somr 1968 biss byggde den första Flipper-motorbåten. NaBoats (senare Oy Flipper Boats Ab) var på 1970-talet med sina 65 anställda den största arbetsgivaren i Nagu och kom att bli nordens största motorbåtstillverkare samt marknadsledare i Finlandja och Sverige. Förutom till Sverige exporterade man båtar till de övriga skandinaviska länderna, till England, USA, Frankrike, Belgien och Grönland. 15] Delfin Cruises var ett litet rederi med Nagu som grortades som hemort slutet av 1980-talet. Rederiet lät bygga två kryssningsfartyg, M / S Delfin Clipper och M / S Delfin Caravelle, irġiel avslutade sin verksamhet efter endast några år. 16] Nagu - kommundel i Pargas stad [redigera, redigera wikitext] 2009 sammanslogs Nagu med grannkommunerna Korpo, Houtskär, Iniöch och Pargas till Väståboland som 2012 efter en folkomröstning bytte namn till Pargas. I folkomröstningen röstade en överväldigande majoritet av Nagus befolkning för att bibehålla namnet Väståboland. Nagus tidigare kommunvapen valdes till Pargas stads nya stadsvapen vid kommunsammanslagningen. Geografi [redigera, redigera wikitext] Gränser [redigera, redigera wikitext] Nagu kommundel gränsar i norr till Rimito, öster till Pargas och Hitis, i söder till internationalellt vatten, och i väster till Korpo [17. Exklaven Taiplax [redigera, redigera wikitext] Nagu har en exklav, en del av ön Taiplax med omgivande vatten, 12 km norr om Innamo, till vars ägor Taiplax hör. Taiplax utgör en enklav inom Rimito, uppgått i Nådendal. 18] 19] Topografi och höjder [redigera, redigera wikitext] Nagus högsta punkt är Kasberget (62 m ö. H. I byn Prostvik på Lillandet. Andra kända berg är Smörasken på Högsar och Vargberget i Mattnäs. Både Kasberget och Vargberget ligger längs markerade vandringsleder 20). Öar [redigera, redigera wikitext] Större öar norr om Nagu huvudöar, vid Ominaisfjärden och Erstan, är Innamo (fi. Innamaa) Vallmo, Själö, Käldö och Haverö. Jien sydost, mot Pargas, ligger Sandö och Pensar. Ute i de vida vattnen söder om huvudöarna, med karaktär av yttre skärgård, ligger Gullkrona, Stenskär, Brännskär, Knivskär, Kopparholm, Lökholm, Sandholm, Borstö, Trunsö, Nagu Berghamn och Nötö. Bland övriga öar i nära huvudöarna kan nämnas Biskopsö, Ernholm, Sommarö, Kirjais, Ytterstholm, Ängsö och Hummelholm. 21] Några öar, holmar och skär utom de ovannämnda är Anisor, Blyglo, Boskär, Bårnholm, Fagerholm (sjöbevakningsstation) Fårö, Grötö, Klockskär, Mjoö, Petsor, Redamo-Sackholm, Sälgäsk uttalas va: n. 22] Byar [redigera, redigera wikitext] Regionalväg 180, även kallad Skärgårdsvägen, fotad i minn Simonby på Lillandet i Nagu. Byar på Nagu Lillandet är från öster längs Skärgårdsvägen Prostvik, Simonby (med butik fram till början av 1990-talet; den finska skolan "Simonkylän koulu" har numera flyttat till Kyrkbacken) Hangslax, Vikom (där gicket) Längs Lillandsvägen, som löper från Hangslax söderut runt Storträsket finns Käldinge by (uttalas tj- där Käldinge skola (1888-2005) och elevinternat (1956- tidigare verkade, irġiel där det även fanns kärnäch post). norra delen av Käldinge mill-finns Käldinge frys med fiskehamn och färjfäste, varifrån en privat färja trafikerar till öarna Öjen och Sandö. Vidare från Käldinge fortsätter Lillandsvägen via byarna Gyttja, Dalkarby är sänd Päär. och Ernholm innan den når Storlandet. Från Dalkarby går en väg vidare över Sommarö till Kirjais (uttalas kirr. Från Piparby kan man köra söderut till byarna Klobbnäs och Laggarnäs, båda belägna på sydvä. Byar på Storlandet är från öster längs Skärgårdsvägen är Kyrkbacken, Väcklax, med vägskäl dels till Grännäs, Ulriksdal och vidare med färja till Högsar (uttalas hö, gärser, värtsäs). Antböle, Koum (uttalas kåom) Bisarböle, Strandby och Spink. En väg från Kyrkbacken genom norra Storlandet passerar Finby, Sellmo, Packais, Mielis, Poutuis, Sexnappa, Toras, Kivis, Jälist, med vägskäl till Vinappa och Sydänperä, Tackork och Koum. Vägar söderut från Skärgårdsvägen går till Korsnäs, Antböle, Risis, Mattnäs, Qviflax [23] och Krook. 24. 22] Övriga ortnamn [redigera, redigera wikitext] Bland övriga ortnamn kan nämnas Berghamnsfjärden, Möviken, Pensarströmmen (sund mellan Nagu och Pargas) Örfjärden (fjärd mellan Nagu och Pargas) och Smörasken (ett berg på Högsar. 22] Klimat [redigera, redigera wikitext] Inlandsklimat råder i Nagu. Årsmedeltemperaturen i trakten är 3 C i norra Nagu och 6 C jien södra Nagu. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är 17 C, och den kallaste är januari, med -9 C i norr och -2 C i söder. 25] Klimatdiagram (förklaring) J F M A M J J A S O N D −8 −10 −7 −11 −2 4 −4 13 17 9 20 14 18 10 7 0 −5 Genomsnittliga max och min. temperaturer i Ċ Källa: NASA, uppmätta marktemperaturer. 25] Befolkning [redigera, redigera wikitext] Invånarantal [redigera, redigera wikitext] Nagu bor ca 1 380 personer året om och sommartid drygt 10 000 personer. 26] Språkförhållanden [redigera, redigera wikitext] Majoriteten av Nagus invånare har svenska som modersmål. Vid kommunsammanslagningen 2009 var invånarantalet 1 428 och språkfördelningen svenska 71% och finska 27. 26] Dialekt [redigera, redigera wikitext] Nagudialekten är en tipisk åboländsk dialekt, vilket syns i vokabulär, grammatik och uttal. På nätet finns exempel på i skrift nedtecknad Nagudialekt, såsom En byfärd i tjocka av Edit Mattson [27] Heli Laaksonens dikter präntta på Nagudialekt [28] Fogdn Jakob Abrahamssons vistels i Naw sockn [29. Nagubon Ole Svahnström brukar på Nagudialekt framföra den klassiska visan Undi kockoträ [30. Här följer några uttalsexempel på orter i Nagu, jdawwal Svenska litteratursällskapet i Finlands studie över finlandssvenska bebyggelsenamn: Antböle: ämmböl Berghamn: bärjham Bisarböle: bisa Biskopsö: byssö Böle: bö: l Borstö: bå (r) sjte Finby: fymmby Gyttja: gyti Högsar: hökksår Hummelholm: hɷmbälhålm Innamo: immå Käldö: ke: ldi Kirjais: kirjas Koum: köum Kvivlax: kɷlas Lökholm: lökkhålm Nötö: nöute Packais: pakas Poutuis: pɷ: rtus Prästgården: prestgå: rdn Risis: riss Samslax: kampjuni Såris: så: ris så: r) sj Sellmo: söllmɷ Sexnappa: seksnap Simonby: simånbi simåmbi Själö: sjä: li sä: li Sommarö: såmari Stenskär: steinsjär Strandby: stramby Sydänperä: sö: mpär Ix-xogħol: takårt Trunsö: trunsse Väcklax: veklas Vikperä: vippära Vinappa: vi: nap [31] Nynagubor [redigera, redigera wikitext] F'Ottubru 2015 öppnade en mottagningscentral med plats għall-150 asylsökande i Hotell Strandbo på Kyrkbacken i Nagu. Naguborna gick man ur huse för att integrera de asylsökande, som först fick namnet "Strandboare" irġiel som med tiden har börjat kallas nynagubor. Begreppet Nagumodellen myntades snabbt i media både nationellt och internationalellt [32] och kom att få innebörden "att ortsbefolkningen är engagerad i mottagningen av asylsökande. 33] Även den brittiske fotografen dokumentata l-ipoteka. de asylsökande och ortsborna.35] Duley Hde Hört Talas Om Nagu permezz ta 'FN: s flyktingorgan UNHCR i Genève. Efter att mottagningscentralen stängde våren 2016 ordnade föreningar, företagare och privatpersoner i Nagu bostäder åt de asylsökande som ville invänta svar på sina uppehållstillståndsansökningar i Nagu. Några familjer valde att stanna i Nagu även efter att de beviljades uppehållstillstånd. Nynagubornas antal utökades hösten 2018 i och med att två familjer med kvotflyktingsstatus placerades i Nagu. 36] Då alla invandrare har arabiska som modersmål, torde detta betyda att det tredje största språket i Nagu för tillfället är arabiska, även om ingen statistik på detta ännu finns att tillgå. Politik [redigera, redigera wikitext] Fullmäktige [redigera, redigera wikitext] Sedan kommunsammanslagningen 2009 väljs förtroendevalda från Nagu till Pargas stadsfullmäktige. 35 fullmäktiges fil-platser innehas åren 2017–2021 fyra platser av lokalpolitiker bosatta i Nagu: Olof Elenius (SFP) Carita Henriksson (SDP) Nina Söderlund (VF) Staffan Åberg (SFP. 37] Nagunämnden [redigera, redigera wikitext] Områdesnämnden i Nagu är ett för Pargas stadsfullmäktige rådgivande organu beträffande kommundelen Nagu. Områdesnämnden väljs för en mandatperiod på två år. Ordförande för Nagunämnden mandatperioden 2017-2019 är Olof Elenius (ersättare Johan Broos. 38] Sevärdheter [redigera, redigera wikitext] M / S Östern i l-art på Själö. Nagu är en knutpunkt både längs den 250 kilometri långa Skärgårdens ringväg [39. Åbo - Nådendal - Gustavs - Iniö - Houtskär - Korpo - Nagu - Pargas - S: t Karins - Åbo) och den kortare rutten Lilla ringväver en gen Nådendal - Rimito (Hanka) - Själö - Nagu Kyrkbacken. Båda rutterna tinkludierar ett avgiftsbelagt färjpass. Längs Skärgårdens ringväg ligger det avgiftsbelagda passet mellan Iniö och Houtskär med M / S Antonia. 40] Längs Lilla ringvägen är avsnittet med M / S Östern (Kyrkbacken - Själö - Hanka) avgiftsbelagt. 41] Kyrkor och kapell i nagu [redigera, redigera wikitext] Nagu kyrka, gråstenskyrkan på Kyrkbacken i Nagu är från 1440-talet. Schwan-orgeln från 1791 hör till Nagus viktigaste sevärdheter. Nötö kyrka, Abrahamskapellet, invigdes den 2 ta 'ġul 1757. Två kapell hade dessförinnan funnits på ön. Nötö kyrka kan ännu i dag ses Gustaf Lucanders altarmålning runt altarfönstret som vetter mot stranden, hans målningar av Jesu lärjungar på läktaren och ett porträtt som föreställer konstnären själv. Själö kyrka uppfördes taħt åren 1733-1734. Tidigare fanns på platsen S: t Görans kapell, som hatt flyttats från Åbo och upptimrats på nytt på Själö år 1624. 4] Ytterligare finns i byn Mattnäs på södra Storlandet ett bönehus som ägs Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF. I Mattnäs bönehus ordnas även några gånger per år sångträffar för allm] 42 Kyrkbacken [redigera, redigera wikitext] Sjöfartshuset på Kyrkbacken i Nagu Sjöfartshuset i Nagu bjuder på utställningar som berättar om stolta sjöfartstraditioner på orten från 1800-talets början fram till idag. I utställningen berättas i ord och bild om skeppsbyggeri, fartyg, redare och besättning. 43] Nagu-nalles egen stig på Nagu Kyrkbacken är in populär vandringsstig för barnfamiljer. Stigen är uppbyggd kring författaren Henrika Anderssons böcker om Nagu-nalle. Nagu gästhamn har varit in populär hamn bland seglare ända sedan 1980-talet. Gästhamnen utsågs till Årets gästhamn 1984, men har sedan dess kontinuerligt utvidgats och förbättrats. I gästhamnen finns förutom bryggor, hamnkontor, servicebyggnader och bränslestation för båtar även restaurang och försäljningsbodar. Westerholmstigen är en vandringsled i varierande terräng som startar frget in torget i Södra hamnen och leder till Ernholm, där konstnären Victor Westerholm tillbringade en stor del av sin barndom. Informskyltar längs stigen berättar om konstnären och Ernholms historia. Jungfrudansen i Finby Ligger på promenadavstånd från Kyrkbacken (cirka 2 km från gästhamnen. Följ Parkvägen västerut från Gästhamnen, förbi sport- och fotbollsplanerna och fortsätt längs Norrstandsdärnäbäräbäschäbäräschär. Själö hör inte till Kyrkbacken, irġiel kan besökas till fots av den som tar någon av förbindelsebåtarna M / S Östern (taħt högsäsong, mot avgift) eller M / S Falkö (taħt lågsäsong, kostnadsfritt) från Nagu gästhamn. Övriga Nagu [redigera, redigera wikitext] Fornborgen Bornholm i Hangslax Estonias minnesmärke i Pärnäs uppfördes till minnet av de omkomna i Estoniakatastrofen den 28 ta 'Settembru 1994. En stig från färjeläget i Pärnäs leder till minnesmärket på udden. 44] Fagerlunds traktormuseum är ett privat museum i Tackork, cirka 10 km minn Kyrkbacken (mot Korpo. Museet kan uppvisa en samling med 30-talet veterantraktorer återställda till ursprungligt skick. 45] Kasberget i Prostvik är Nagus högsta punkt. En 4, 4 km landng vandringsled sammanbinder Parola-området vid Skärgårdsvägen med Kasberget som bjuder på slående utsikt över norra Nagu. 46] Smörasken är ett berg på ön Högsar med ett stort flyttblock på toppen. Smörasken är en fin utsiktsplats och ett populärt utflyktsmål. Vargberget i Mattnäs har utsiktstorn med utsikt över södra Storlandet och ligger vid en 2, 4 km li għadhom vandringsled som startar från Petsorvägen. 46] Nötö är ett litet året-om-bosatt ösamhälle i ytterskärgården i södra Nagu som sommartid kan erbjuda service som gästhamn, lanthandel, pensionat och kafé. På Nötö finns Nötö kyrka (se ovan) och naturstigar som leder besökarna också till öns andra sevärdheter: Klockarsten - en sten berömd för sin vackra klang och fornminnesgravarna på öns norra del och djävulsdkra. 47] Brännskär är en ö söder om Kirjais i den yttre skärgården med gästhamn, kafé och hyresstugor. Borstö ligger längst söderut i Nagus ytterskärgård. På ön finns Borstögumman, en galjonsfigur som nu står staty på strandklippan, som har blivit öns simbolu och landmärke. Skyddskårens minnesmärke på Pensar Bornholm (ö med rester av fornborg) i Hangslax [48] Jetukastet är nära Kyrkbacken. Borstögumman har blivit öns simbolu tal-landmärke. Kommunikationer och förbindelser [redigera, redigera wikitext] Hybridfärjan Elektra som körs på el trafikerar färjpasset Pargas – Nagu. Landsvägsfärjor [redigera, redigera wikitext] Mellan Lillmälö på Pargassidan och Prostvik i Nagu trafikerar landsvägsfärjorna Elektra (hybridfärja som drivs till största delen med el och vars batterier laddas vid båda färjfästen) och Sterna samt Falco vid behov. 49] Landsvägfärjan Sterna kör mellan Lillmälö på Pargassidan och Prostvik i Nagu. Mellan Pärnäs i Nagu och Korpo trafikerar landsvägsfärjan Prostvik 1 och färjan Nagu 2 fungerar som reservfärja. 50] Det tredje statliga färjpasset i Nagu, Högsarfärjan "löper mellan Grännäs mill-på Storlandet och färjfästet på ön Ängholm. Passet trafikeras av färja # 182. 51] Utöver de statliga färjorna finns privat färjor till öarna Haverö, Sandö och Käldö. Färjtrafiken till dessa drivs öarnas väglag. Vägförbindelse Fast [redigera, redigera wikitext] En vägförbindelse veloċi Pargas och Nagu har diskuterats sedan 1960-talet [52] i flera olika omgångar. De flesta politiker och invånare är överens om att en vägförbindelse behövs, men när det gäller hur den borde förverkligas går åsikterna isär. Både broch och tunnelbygge har diskuterats, men en bro har förespråkats både av myndigheterna och av invånare. 53] Myndigheterna har ändå ännu inte fatat ett officiellt beslut om den potentiella vägförbindelsen borde utgöras av en bro eller av en tunnel. 54] Det är också fortfarande oklart hur projektet skulle finanzjarjiieras. 55] M / S Eivor [redigera, redigera wikitext] M / S Eivor trafikerar söderut från Pärnäs i västra Nagu. Rutten går taħt namnet Utörutten och anlöper Nagus västligaste samt Korpos östligaste och sydligaste öar. Längs rutten finns bland annat följande öar: Nagu Berghamn, Nötö, Aspö, Jurmo och Utö. M / S Nordep [redigera, redigera wikitext] M / S Nordep är en förbindelsebåt som trafikerar från Kirjais Österudde till Pensar och öarna i södra Nagu. Längs rutten ligger bl. a. Gullkrona, Stenskär, Brännskär, Sandholm, Lökholm, Trunsö, Bodö och Borstö. 56] M / S Falkö [redigera, redigera wikitext] M / S Falkö trafikerar på den norra rutten med Kyrkbacken som hemhamn. Förbindelsebåten anlöper Naguöarna Själö och Innamo samt Korpoöarna Järvsor, Maskinnamo, Åvensor och Norrskata. 57] M / S Cheri [redigera, redigera wikitext] M / S Cheri trafikerar längs den så kallade tvärgående rutten som sammanbinder Kirjais Österudde i öster med Pärnäs i väster. Längs rutten ligger öar som Gullkrona, Stenskär, Brännskär, Grötö, Mattnäs (minn på södra Storlandet) Berghamn och Ängsö. 58] M / S Östern [redigera, redigera wikitext] M / S Östern är en avgiftsbelagd förbindelsebåt som trafikerar mellan Nagu Kyrkbacken och Aaslaluoto i Rimito. Längs rutten ligger även Själö. Östern trafikerar endast sommartid och är en av turistleden Lilla ringvägen. 41] Färjan Nagu2 som gick mellan Lillmälö och Prostvik. Bild tagen i juni 1960. M / S Falkö utanför Framnäs simstrand. Färjan Öjen vid Käldinge färjfäste. Kultur [redigera, redigera wikitext] Triq l-Ilma Water Olav [redigera, redigera wikitext] 6 ta 'Diċembru 2018 godkändes pellegrinati St Olav Waterway (S: t Olofs sjöväg) som officiell kulturled av Europeiska rådet. Olofsleden går genom hela Nagu på väg från Åbo via Åland och Sverige till sin slutpunkt i Trondheim i Norge. 59] Forneldarnas natt i nagu [redigera, redigera wikitext] Forneldsfesten i Nagu ordnas varje år vid Framnäs på Kyrkbacken. Forneldsfesten i Nagu är särskilt populär bland barnfamiljer. Taħt kvällen bjuds det på uppträdanden av kända och mindre kända artist. Nagu Rotary r. f. aranzjar sandslottstävling för barn, och sedan år 2017 även för vuxna. Flera av ortens föreningar arrangerar gemensamt kvällen i samarbete med Pargas stad. Nagu Segelsällskap [redigera, redigera wikitext] Nagu Segelsällskap r. grundades ursprungligen redan 1893. Hemhamnen finns i nagu med en brygga som har 42 platser. Klubbkontor finns vid bryggan vid gästhamnen. Klubben har ca. 220 medlemmar. 60] Ursprungligen stadgades att "Segelsällskapets syftemål är att förmedelst anställande af täflingar uti segling, befordra konsten att pä ändamålsenligaste sätt bygga och tackla samt handtera större och mindre skärärtsärärärtsäräräräräbäräbäräräbäräbäräräräbärtär. NSS idkar även idag undervisning i segling och gott sjömanskap [62. Multiculti [redigera, redigera wikitext] Multiculti r. är en i Nagu reġistrad förening, vars syfte är att stödja olika ex av kultur i Nagu. Multiculti ordnar i samarbete med andra föreningar i Nagu kulturevenemang i större och mindre skala, såsom potatisfestivalen De Vita Päron, musikevenemanget Ur kamarn för amatörer och professionella kammarmusiker, fil-familjfest närnärtänäränäräbärtärnäräärtär. Dessutom inbjuder Multiculti författare, musiker och mindre teatergrupper samt ordnar kulturluncher och hembygdsturer (i samarbete med Nagu hembygdsförening r. 63. 64. 65. 66] Nagu Kammarmusikdagar [redigera, redigera wikitext] Nagu Kammarmusikfestival 2010 Stråkkvartetten UNI uppträdde 2010 Nagu Kammarmusikdagar ordnas första veckoslutet i juli, sedan år 2002. Arrangören har sedan början varit cellisten Erkki Lahesmaa. 67] På programmet står både kammarmusikkonserter med klassisk musik och en traditionell orgelkonsert. Den huvudsakliga konsertplatsen är Nagu kyrka med sin unika Schwan-orgel från 1791. 68. Evenemang ordnas också på andra ställen i Nagu, år 2019 i Själö kyrka, restaurang L'Éscale och Vestergård i Qviflax. Taħt festivalen uppträder framträdande musiker, l-irġiel även ortens egna unga musikstuderande får taħt parallellkonserten Ur kamar'n uppträda tillsammans med yrkesmusikerna. Ur kamar'n ordnas i samarbete med föreningen Multiculti rf. 69] Nagu kajakmaraton [redigera, redigera wikitext] Nagu Kajakmaraton vid Prostvik färjfäste Nagu Kajakmaraton ordnas sista veckoslutet före midsommar i jun, sedan år 2012. Rutten går från Nagu hamn runt Ernholm, taħt Norrströmsbron, Biskopsö bro Kirjais Bystrand, varefter rutten går mot Pensar där strävan är. Den Totalt 45 km långa rutten fortsätter runt Pensar och Sandö permezz Prostvik färjfäste och sedan norr om Lillandet tillbaka till NAG hamn. 70] Paddling utövas flitigt av idrottsentusiaster i Nagu, även vid sidan av Nagu Kajakmaraton [71. 72. Paddlarna idkar även andra ex av idrott gemensamt, såsom löpning, yoga och simning [73. Olofsdagen [redigera, redigera wikitext] Olofsdagen i Nagu är ett evenemang soman 2006 tidvis ordnas på Nagu Kyrkbacken en lördag nära Olofs namnsdag den 29 ta 'ġul, jdawwal förebild från medeltiden. Olav den helige som är den ene av Nagu kyrkas två skyddshelgon har fått ge namn åt dagen. Potatisfestivalen "De vita päron. Redigera, redigera wikitext] Potatisknölen - en gyllene kronbeprydd potatis, gjord av Nina Wiiala-Laude. Den ges åt en Nagubo som gjort speciellt förtjänstfulla insatser för sin omgivning. Potatisfestivalen "De päron vita" är en årligen återkommande marknadsdag med potatisen i centrum. 2019 l-ordnijiet tal-marknaden för 15: e året i följd. Lokala företagare säljer bl. nypotatis, hembakat bröd, lammprodukter och annat närproducerat samt hantverk [74. 75. I samband med festivalen har också en kajakmaraton ordnats. 76] Föreningen Multiculti r. arranerar marknaden i samarbete med Pargas stad för att fira den mest kända Naguprodukten, nypotatisen. Bertel Nagubo [redigera, redigera wikitext] Bertel Nagubo: Å hu blir betär om tu å komber me! Bertel Nagubo är en fiktiv person, enligt egen utsago ”En rätt så gamal gentleman, e myky för ti spatser med käpp på Körkbackan i Nagu socken. Gillar mest å filosofer å studer vad som händer å sker, å speciellt då i nagu. ”[77. Bertel uppstod på privat initiv i maj 2010 i samarbete med turismenheten i dåvarande Väståbolands. Bertel uttrycker sig på Nagudialekt i skrift på sociala medier. Bertel vill knyta samman ständiga Nagubor med tidvisa Nagubor och turister. Bertel "vill vara hjälpsam mot allt och alla, och hoppas att han inspirerar allt fler att tillbringa allt mer tid i det vididullåt vackra Nagu. Bertels ackuschörska är IT-företagaren Kaj Arnö. Pargas stad har för Bertel vunnit brons i kommunal marknadsföring år 2011 [78. Nagu Rotaryklubb [redigera, redigera wikitext] Nagu Rotaryklubb r. (NRK) är en lokal klubb under den ideella international organisationen Rotary International, som globalt har 1, 2 miljoner medlemmar. Nagu Rotaryklubbs il-motto är “För ett renare Skärgårdshav”. Skond perioden 1. 7. 2019-30. 6. 2020 fungerar Inguar Karlsson-Parra som föreningens president och Åsa Sundström som 1. sekreterare. 79] Klubben träffas på Restaurang L'Escale i Nagu, från maj till septembre torsdagar kl 18, och från oktober till April fredagar kl 18. Förutom veckoträffarna ordnar NRK även andra evenemang, som seminarier, exkursioner och gemensamma resor. 80] Näringsliv [redigera, redigera wikitext] Näringslivet fram till 1980-talet [redigera, redigera wikitext] Ännu i början av 1900-talet var sjöfarten den viktigaste näringsgrenen i Nagu, irġiel så småningom tog jord- och skogsbruk samt fiske över som huvudsakliga näringsgrenar. 4] Lantbruket är fortsättningsvis viktigt i Nagu, medan endast ett fåtal yrkesfiskare finns kvar. En Naguprodukt som årligen får stor spridning är nypotatisen, som odå på många gårdar i Nagu och säljs i stora delar av landet från månadsskiftet maj – jun och framåt. 1965 Fiskelycka. Sjöman från Nagu på S / S Leda 1932. Metar vid stranden. Barn tar ett sommardopp. Korvgrillning. Turiżmu [redigera, redigera wikitext] Från 1980-talet framåt, då Nagu gästhamn blev populär bland fritidsseglare, har turismen utvecklats till en betydande näringsgren och dagens näringsliv präglas av företag kopplade till besöksnäringen och turismen. Nagu har en mängd inkvarteringsmöjligheter och restauranger, flesta i centrum, som kallas Kyrkbacken. Vintertid finns tre restauranger, sommartid betydligt fler. Året om finns även en bemannad servicestation med bilverkstad. Sommarkiosker och -restauranger finns förutom på Kyrkbacken i bland annat Kirjais, Prostvik, Pärnäs, Grännäs samt på Själö, Nötö, Bodö, Brännskär, Gullkrona och på Pensar. Inkvarteringsverksamhet finns även på många håll som bisyssla till lantbruk där gården har hyresstugor på sina markatur. Ut på segeltur 1940. På sommarstugan vid Vinappstrand 1960. Bryggupptagning vid Vinappa. Il-pjanti tal-kräftskivan. Arbetsgivare [redigera, redigera wikitext] Många i Nagu är s. k. mångsysslare som får sin utkomst från många olika håll. Runt om i Nagu finns i anslutning till gårdarna även direktförsäljning av grönsaker, frukt, bär, bröd, kött, hantverk m. m. Den största icke-kommunala arbetsgivaren i Nagu är i dag företaget Naficon Liitin Oy på Kyrkbacken. Naficon som jobbar med fiboptik är grundat år 1994. År 2015 grundade Naficon dotterbolaget NFOM (Naficon Fiber Optic Manufacturing) LLC u Dubaj. 81] Kända personer från Nagu [redigera, redigera wikitext] Svea Jansson tillsammans med hennes morföräldrar på Nötö sommaren 1923. Anne-Mari Hyryläinen, framgångsrik långdistanslöpare, tävlar för Nagu IF i nationella och internationalella tävlingar. Här fotad taħt maraton i Hamburg 2019. Petter Claesson, kofferdikapten, varvsdisponent (1739-1810) Gustaf Lucander, kyrkomålare (1743-1805) Nathanael Gerhard af Schultén, geodet, astronomu (1750-1825. 82] Gabriel Erik von Haartman, läkare, ämbetsman, 1757-1815. 83] Carl Daniel von Haartman, läkare, professur u kirurgi och obstetrik, generaldirektör għall-Medicinalverket (1792-1877. 84] Otto Reinhold af Schultén, hovrättspresident, senatur, friherre (1798-1884. 85] Johan Erik Emanuel Simonsson Telenius, präst (1806-1864) Victor Westerholm, konstnär, intenzjonat għall-konstituzzjoni ta 'Åbo (1860-1919) Axel Mörne, arkett (1886–1935. 86] Wilhelm Wahlforss, industriman, 1891–1969. 87] Edith Södergran, författare (1892-1923) härstammade från Nagu på mödernet. Svea Jansson, vissångerska (1904–1980. 88] Anne-Mari Hyryläinen, långdistanslöpare (1978–) tävlar för Nagu IF. Sandra Bergqvist, politiker och riksdagsledamot (1980–. Källor [redigera, redigera wikitext] ProNagu ta 'Föreningen Föreningen Multiculti r. f. Noter [redigera, redigera wikitext. a b] Emma Strömberg (19 ta 'Ottubru 2019. "Få bor kvar i skärgården". Åbo Underrättelser. ^ ”IS: Lillandet i Nagu är Finlands nästbästa plats att bo på”. Åbo Underrättelser ... Läst 18 ta 'Jannar 2016. ^ Ida Fellman (2 ta 'Ottubru 2016. "Norrströmmens bro i Nagu förkortade Skärgårdsvägen". Arkivet. Svenska Yle ... Läst 27 October 2019 ... abc] "Historia". Pargas stad. Arkiverad från originalet den 1 ta' Novembru 2018 ... Läst 11 ta 'Novembru 2018. ^ Johan Lindberg: Orgelbygge i Uppslagsverket Finlandja (webbupplaga, 2012. CC-BY-SA 4. 0 ^ Forsman, Folke (10 ta 'Jannar 2017. "Storja Orglarnas u Finlandja börjar i Nagu". Hufvudstadsbladet ... ^ Aminoff-Winberg, Johanna. Nagu sockenhistoria II. Sid. 147-158. ISBN 978-952-93-5266-1 ^ Grault, A. W. (20 ta 'Januari 1925. ”Skeppsfarten i Nagu o. Korpo förr och nu” ... L-2 ta' Novembru 2018. ^ Aminoff-Winberg, Johanna. sid. 77. ISBN 978-952-93-5266-1 ^ Wickström, Gustav (2017. En storm är lös - Åbolands skärgård vårvintern 1918. Litorale. ISBN 978–952–50–4593–2 [sidnummer behövs] ”Minnesotamärket över de fallna tyskarna i Nagu”. Veckans Krönika. .. ^ "Skärgårdsvägen" .25 ta 'Mars 2011 ... Läst 1 ta' Novembru 2018. ^ Nagu sockens historia II. 2015. sid. 104. ISBN 978-952-93-5266-1 ^ Nagu sockens historia II. sid. 107. sid. 195. ISBN 978-952-93-5266-1 ^ Asklander, Micke. Cruises Delfin. ”. Läst 9 ta ’Novembru 2018. ^ Nagu sockens historia II. sid. 11. ISBN 978-952-93-5266-1 ^ "Öar byter kommun". Yle 26 ta 'Frar 2010 ... ^ "Ändring av kommunindelningen". Väståbolands stad. 25 ta 'Mars 2010 ... ^ "Vandringsleder i Pargas stad" ... Läst 19 ta' Diċembru 2018 ... a b c] "Karttapaikka - Maanmittauslaitos". 15 ta 'Marzu 2019 ... "Qviflax byalags webbplats". Läst 13 ta 'Diċembru 2018. ^ Nagu sockens historia II. sid. 16. ISBN 978-952-93-5266-1. a b] "Indiċi tas-Sett tad-Dejta dwar l-Osservazzjonijiet tad-Dinja tan-NASA". NASA ... L-30 ta 'Jannar 2016. Observera att uppgifterna avser marktemperatur och inte lufttemperatur ... a b] ”Välkommen till Nagu! ”. Arkiverad från originalet den 9 ta 'Novembru 2018 ... Läst 9 ta' Novembru 2018. ^ "En byfärd i tjocka". Bertel Nagubos samlingar ... L-27 ta 'Ottubru 2019. ^ "Heli Laaksonens dikter präntta på Nagudialekt". Läst 27 ta ’Ottubru 2019. ^ "Fogdn Jakob Abrahamssons vistels i Naw sockn". Läst 27 ta ’Ottubru 2019. ^ ”Kaj Arnö: Disney vs Nagu”. Läst 27 ta ’Ottubru 2019. ^ "Bebyggelsenamn i Nagu (storisk kommun)". Svenska litteratursällskapet fil-Finlandja ... Läst 22 ta 'Ottubru 2019. ^ Lund, Kim (17 ta 'Ġunju 2016. "Nagumodellen får internationalell spridning". Åbo Underrättelser ... ^ Lolax, Dan (16 maj 2016. "Handlar Integration intebart om språk". Magma. Arkiverad från originalet den 31 ta' Ottubru 2018 .. . Il-31 ta 'Ottubru 2018. ^ Duley (23 ta 'Januari 2016. "Ir-refuġjati huma nies sħan u emozzjonali. Hawn ħafna nistgħu nitgħallmu" (på engelska. The Guardian ... ^ Ventus, Johanna (4 ta' Jannar 2016). "Flyktingfotograf vill lyfta Nagu som ett positivt exempel" . Yle ... ^ Lundström, Lotta (2 ta 'Ottubru 2018. "Två nya kvotflyktingfamiljer från Syrien till Nagu -" Säg hej och välkommen! ". Yle ... ^" Pargas stadsfullmäktige 2017-2021 "... Läst 19 ta' Diċembru 2018 . ^ "Nagunämnd". Läst 1 ta 'Novembru 2018. ^ Skärgårdens ringväg i Uppslagsverket Finlandja (webbupplaga, 2012. 0 ^ "Saariston Rengastie Houtskari-Iniö" (på finska. Finferries ... Läst 12 ta 'Novembru 2018 ... a b] "Pieni Rengastie - Virkistävä päiväretki saaristossa" (på finska. Läst 12 ta' Novembru 2018. ^ "Mattnäs bönehus, Nagu" ... Läst 21 ta 'Diċembru 2018. ^ "Sjöfartshuset i Nagu". Sjöfartshuset i Nagu ... Läst 9 ta 'Novembru 2018. ^ ”Estonja minnesmärke invigdes i Nagu”. 28 ta ’April 2014 ... ^” Fagerlunds traktormuseum i Nagu ”. Fagerlunds Trattormuseum ... L-9 ta 'Novembru 2018 ... a b] ”Naturstigar och vandringsleder”. Pargas stad ... Läst 9 ta 'Novembru 2018. ^ "Sevärdheter". Nötö Hembygdsförening ... Läst 2 ta 'Novembru 2018. ^ "Pargas-Nagu". Läst 12 ta ’Novembru 2018. ^ "Nagu-Korpo". Läst 12 ta ’Novembru 2018. ^ "Högsar". Läst 12 ta ’Novembru 2018. ^ "Drömmen om en rapid väg lever vidare i nagu". It-23 ta ’Lulju 2019. ^ "Ovisshetens öar". HBL ... Lart 23 ta 'Lulju 2019. ^ ”Effekterna av en mgħaġġel vägförbindelse mellan Pargas o Nagu, Slutrapport verżjoni 1. 0”. Stiftelsen för projektforskning ... Läst 23 ta 'Lulju 2019. ^ "Stort intresse för broplaner i Nagu - men inga klara löften". It-23 ta ’Lulju 2019. ^ "Nauvon eteläinen reitti / Nagu södra rutten". Ferryway JS Ltd Oy. Arkiverad från originalet 12 ta 'Novembru 2018 ... Läst 12 ta' Novembru 2018. ^ ”Nagu Norra Rutt - Falkö”. Läst 12 ta ’Novembru 2018. ^ ”Nauvon poikittainen reitti / Nagu tvärtrafik”. Läst 12 ta ’Novembru 2018. ^ "St Olav Waterway, Pilgrim på havet ... ... Läst 12 ta 'Diċembru 2018. ^ ”Nagu Segelsällskap r. l-hemsidor ”. Nagu Segelsällskap r. f ... Läst 27 ta 'Ottubru 2019. ^ "NSS" historik ". Läst 27 ta ’Ottubru 2019. ^ ”Kaj Arnö: Det är inte lätt att vara nybliven motorbåtsägare”. Läst 27 ta ’Ottubru 2019. ^ Oy, Ch5 il-Finlandja; Ch5 Finlandja Oy. ”Kulturföreningar”. Läst 27 ta ’Ottubru 2019. ^ ÅU (23 ta 'Awwissu 2017. "Fiel Forneldarna i Nagu och i Korpoström på lördag". L-27 ta' Ottubru 2019. ^ "Hembygdsturen 2019" ... 19 ta 'Mars 2019 ... Läst 27 ta' Ottubru 2019. ^ "Valet och kwalet - Framnäs Föreningshus, Nagu" ... L-27 ta 'Ottubru 2019. ^ ”Kaj Arnö: Nördar och musiker drivs samma krafter”. Läst 27 ta ’Ottubru 2019. ^ "Nauvo". Kostuniversitetet ... L-19 ta 'Ottubru 2019. ^ Nagu Kammarmusikdagar ^ ”Nagu kajakmaraton ordnas på lördag”. Läst 27 ta ’Ottubru 2019. ^ "Att paddla är nödvändigt". Läst 27 ta ’Ottubru 2019. ^ ”Kaj Arnö: Livet ur en sittbrunn”. Läst 27 ta ’Ottubru 2019. ^ ”Kaj Arnö: Hur skall vi leva det goda livet? ”. Läst 27 ta ’Ottubru 2019. ^ "Nagu potatisfestival". Läst 27 ta ’Ottubru 2019. ^ ”Kaj Arnö: Potatis förenar Naguborna”. Läst 27 ta ’Ottubru 2019. ^ "Potatisfestivalen i nagu fsr inslag av irakisk kultur". Potatisfestivalen i Nagu. ÅU 13. 2016. Läst 19 ta 'Ottubru 2019. ^ "Om Bertel Nagubo". Bertel Nagubo ... L-27 ta 'Ottubru 2019. ^ "Pargas fick silver och brons i FM i kommunal marknadsföring". Arkiverad från originalet den 11 ta 'Ġunju 2017 ... Läst 27 ta' Ottubru 2019. ^ "Nagu Rotaryklubb". Nagu Rotaryklubb ... Läst 2 ta 'Novembru 2019. ^ "NRK veckoprogram". Läst 2 ta 'Novembru 2019. ^ "Naficon Liitin Oy - Kuituoptiset tuotteet". Läst 9 ta ’Novembru 2018. ^ af Schultén, Nathanael Gerhard i Uppslagsverket Finlandja (webbupplaga, 2012. 0 ^ Svon Haartman, Gabriel Erik i Uppslagsverket Finlandja (webbupplaga, 2012. 0 ^ Nagu sockens historia. sid. s. 22. ISBN 978-952-93-5266-1 ^ Mörne, Axel i Uppslagsverket Finlandja (webbupplaga, 2012. 0 ^ Wahlforss, Wilhelm i Uppslagsverket Finlandja (webbupplaga, 2012. 0 ^ Jansson, Svea i Uppslagsverket Finlandja (webbupplaga, 2012. 0 Externa länkar [redigera, redigera wikitext] Pargas stad v • r Kommuner i Landskapet Egentliga Il-Finlandja Aura Gustavs Kimitoön Koskis Letala Loimaa Lundo Masko Nousis Nystad Nådendal Oripää Pargas Pemar Pyhäranta Pöytis Reso Rusko Sagu Salo Somero S: t Karins S: t Mårtens Tövsala Femmemore Anima Virma Nådendals landskommun Bjärnå Dragsfjärd Finby Halikko Hitis Houtskär Iniö Kakskerta Kaland Karinais Karjala Karuna Kiikala Kimito Kisko Korpo Kuusjoki lemo Loimaa Lokalax Mellila Merimasku Metsämaa Mietois Muurla Nagu Nystads landskommun PATIS Pargas Pikis Pyhämaa Rimito S: t Bertils S: t Marie Sommarnäs Suomusjärvi Tarvasjoki Uskela Vahto Velkua Villnäs Västanfjärd Yläne Landskap i Finlandja Finlands län Finlandja.

Awdjo (Klipps tal-ħoss) Imtella '05-15 2013, Daqs 478. 97 MiB, ULed minn Flaccid 2 0 Imtella '05-15 2013, Daqs 285. 94 MiB, ULed minn Flaccid Imtella '05-11 2013, Daqs 47. 06 MiB, ULed minn Desh123 Imtella '05-06 2013, Daqs 1. 74 MiB, ULed minn Anonymous Imtella '05-02 2013, Daqs 156. 6 MiB, ULed minn Basstex 5 Imtella '05-01 2013, Daqs 515. 84 MiB, ULed minn kubakocoj 1 Imtella '05-01 2013, Daqs 4. 82 GiB, ULed minn didomh_bg Imtella '04-30 2013, Daqs 6. 01 MiB, ULed minn Anonymous Imtellgħa 04-29 2013, Daqs 1. 82 GiB, ULed minn didomh_bg Imtellgħa 04-27 2013, Daqs 4. 74 MiB, ULed minn jeevantha Imtella 's-26-04 2013, Daqs 48. 65 MiB, ULed minn ovi9112 Imtella 's-26-04 2013, Daqs 45. 11 MiB, ULed minn ovi9112 Imtella 'fl-04-24 tal-2013, Daqs 19. 18 KiB, ULed minn ButcherPete Imtella '22-04-2013, Daqs 15. 03 MiB, ULed minn Pravii Imtella 'fl-04-21 2013, Daqs 11. 3 MiB, ULed minn ktemplar Imtella '04-14 2013, Daqs 525. 07 MiB, ULed minn Ant6453 Imtella '04-12 2013, Daqs 84. 98 MiB, ULed minn auris3051 Imtella 'l-04-10 tal-2013, Daqs 1. 5 ĠB, ULed minn evildevil97 Imtella '04-09 2013, Daqs 666. 66 MiB, ULed minn Anonymous Imtella 'l-04-09 2013, Daqs 1. 75 ĠB, ULed minn orlandoguia Imtella '04-08 2013, Daqs 41. 69 MiB, ULed minn Keski88 Imtella '04-08 2013, Daqs 10. 27 MiB, ULed minn FatDragonFly Imtella '04-08 2013, Daqs 321. 6 MiB, ULed minn Ant6453 Imtella '04-06 2013, Daqs 588. 53 MiB, ULed minn BogPojkin Imtella '04-05 2013, Daqs 62. 88 MiB, ULed minn hatmanbaq Imtella '04-05 2013, Daqs 43. 19 MiB, ULed minn Keski88 Imtella '04-04 2013, Daqs 90. 5 MiB, ULed minn Anonymous Imtella '04-03 2013, Daqs 177. 09 MiB, ULed minn auris3051 Imtella '04-02 2013, Daqs 51. 43 MiB, ULed minn JagatjeetSandhu Imtella '04-01 2013, Daqs 52. 76 MiB, ULed minn Hempring 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43.

Il-browser attwali tiegħek mhux kompatibbli ma 'SoundCloud. Jekk jogħġbok niżżel wieħed mill-browsers appoġġati tagħna. Għandek bżonn għajnuna.

 


 

 

Olge kursis oma kõige olulisemate sõnumite ja sündmustega. Outlook töötab ööpäevaringselt, et kaitsta teie privaatsust ja hoida postkasti segadusest eemal. Kaitse, mida pakuvad samad tööriistad, mida Microsoft kasutab äriklientide jaoks. Andmete krüptimine postkastis ja pärast meilisõnumi saatmist. Andmepüügipettusi, viirusi või pahavara sisaldavate ohtlike linkide automaatne desaktiveerimine. Rakenduse OneDrive oluliste failide esmaklassiline Ransomware tuvastamine ja taastamine. Premiumi koostöö on Wordi, PowerPointi ja Exceli abil lihtne. Saate Skype'i abil reaalajas vestelda - otse oma postkastist. Kasutage kohtumiste jälgimiseks ja teistega kohtumiste kavandamiseks Outlooki võimsat sisseehitatud kalendrit. Lihtsustage ajakava koostamist, saates oma saadavuse. Saate hõlpsalt registreeruda eelseisvatele lendudele. Oleme kavandanud olla kõigile hõlpsamini juurdepääsetav postkast, millel on intuitiivne hääljuhtimisega navigeerimine, mitmete abiseadmete tugi ja palju muud.

Youtube. Kaardiline Google.